Testi oma teadmisi

Millistesse järgnevatesse nutiseadmetesse peaksid installeerima antiviiruse?

Android

See on õige!

Windows Phone

See on õige!

iPhone/iPad

See on õige!

Milline järgnevatest on kõige olulisem tegevus, kui lapsele on hangitud nutiseade?

Vanemakontrolli (Parental Control) tarkvara installeerimine

See ei ole õige esmane tegevus! Esmalt on oluline rääkida lapsele turvalisest mobiilikasutamisest

Alati, kui võimalik on, jälgida lapse nutiseadme kasutamist

See ei ole õige! Esmalt on oluline rääkida lapsele turvalisest mobiilikasutamisest.

Selgitada lapsele interneti ja mobiiliseadme turvalise kasutamise põhimõtteid

See on õige!

Mida järgnevatest pead tegema, et kindlustada rakenduste allalaadimise ja kasutamise turvalisus? Vali kõik õiged!

Kasutad rakenduste alllaadimiseks vaid usaldusväärseid rakenduste poode – AppStore, Google Play

See on õige!

Loed kasutajate arvamusi rakenduse kohta

See on õige!

Laed alla ainult tasulisi rakendusi

See ei ole õige!

Kontrollid rakenduse kohta tema kodulehelt

See on õige!

Milline järgnevatest tegevustest on lisakaitseks nutiseadmele? Vali kõik õiged!

Ekraanilukustuse lühike (min 5 minutit) intervall

See on õige!

SIM-kaardi lukustus

See on õige!

Regulaarne seadme uuendamine

See on õige!

Regulaarne tagavarakoopiate tegemine

See on õige!

Antiviiruse kasutamine

See on õige!

 Millised peavad olema privaatsussätted fotode, videote ja sõnumite postitamisel sotsiaalsetesse võrgustikesse (Facebook jne)?

„Nähtav ainult mulle“

See ei ole õige! Kui tahad jagada sõpradega pilte ja videoid, siis on õige valida privaatsussäteteks „Nähtav ainult minu sõpradele“

„Nähtav ainult minu sõpradele“

See on õige!

„Nähtav kõikidele“

See ei ole õige! Kui tahad jagada sõpradega pilte ja videoid, siis on õige valida privaatsussäteteks „Nähtav ainult minu sõpradele“

Milliseid järgnevatest isiklikest andmetest on alaealisel kõige ohutum informatsioon, mida internetis jagada?

Telefoninumber

See ei ole õige! Telefoninumbri avalik jagamine on ebaturvaline käitumine

Vanus

See on õige!

Kooli nimi

See ei ole õige! Kooli nime avalik jagamine on ebaturvaline

Milline järgnevatest on kõige õigem käitumisviis küberkiusamise olukorras?

Logida välja internetist ja sulgeda arvuti

See ei ole õige! Küberkiusamise olukorras on õige blokeerida kiusaja ja vajadusel pöörduda õigusorganite poole

Blokeerida kiusaja

See on õige!

Salvestada küberkiusamise olukord ja pöörduda õigusorganite poole

See on õige!

Millised järgnevatest tegevused teevad rakenduse kasutamise turvalisemaks?

Pärast rakenduse kasutamist sellest välja logimine.

See on õige!

Isikliku informatsiooni rakendusse automaatsalvestamine.

See ei ole õige! Turvalisemaks kasutamiseks on oluline rakendusest alati välja logida, hinnata kõikide taotluste vajalikkust ja eriti infotundlike rakendusi (nt pangad, krediitkaadriga ostmine jne) kasutada ainult turvalistes võrkudes.

Andes rakendusele ligipääsud igale ressursile (kontaktid, pildid, asukoht jne), mida ta küsib.

See ei ole õige! Turvalisemaks kasutamiseks on oluline rakendusest alati välja logida, hinnata kõikide taotluste vajalikkust ja eriti infotundlike rakendusi (nt pangad, krediitkaadriga ostmine jne) kasutada ainult turvalistes võrkudes.

Hinnates igat loa taotluse (ligipääsu kontaktidele, piltidele, asukohale jne) vajalikkust selle rakenduse kasutamisel

See on õige!

Kasutades infotundlike rakendusi (nt pangad, krediitkaadriga ostmine jne) ainult turvalistes võrkudes.

See on õige!

Milline järgnevatest paroolidest on kõige turvalisem?

Password

See ei ole õige! Paroolis peab olemava vähemalt 8 tähemärki ja sisaldama lisaks tähtedele ka numbreid ja sümboleid

1234

See ei ole õige! Paroolis peab olemava vähemalt 8 tähemärki ja sisaldama lisaks tähtedele ka numbreid ja sümboleid

Ju55i7Sõpra

See on õige!

Oled lennujaamas ja tahad kontrollida oma nutiseadmest lennuaega. Lennujaamas on avalik WiFi. Milline järgnevatest ühendustest on kõige turvalisem kasutada?

Krüpteerimata WiFi

See ei ole õige! Kindlam on kasutada krüpteeritud ehk parooliga kaitstud WiFi võrku

Krüpteeritud WiFi

See on õige!

Vasta

Õigeid vastuseid !

Küsimused otsas tekst!!!

kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: