Sõnaraamat

Erinevate tehnoloogiate kasutuselevõtt on toonud endaga kaasa uute sõnade lisandumise meie igapäevakeelde. Oleme koondanud Sõnaseletusi rubriiki nutiseadmeid puudutavad enimkasutatavamad väljendid koos selgitustega. 

Nagu kõnekeeles, nii ka elektroonilises suhtluses kasutavad Eesti noored slängi, mis lapsevanematele võib kohati tunduda arusaamatuna. Näiteks kasutatakse interneti- ja sõnumisuhtluses infovahetuseks aktiivselt akronüüme– ehk lühendeid. Loetelu koos tähendustega leiad teemast Akronüümid.

kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: