Õpetajale

Õpetajad on oluline grupp, kes saavad mõjutada noori inimesi arusaamade kujundamisel.

Sellelt lingilt leiavad õpetajad e-õppematerjali koos tunnikavaga. E-õppematerjal sisaldab teemasid, et toetada õpetajate teadmiste omandamist nutiseadmete võimalustest ja ohtudest. Tunnikava võimaldab nutiseadme kasutamise teemat õpilastega tunnis käsitleda.
Tunni lihtsamaks ja mõnusamaks läbiviimiseks oleme siia lisanud ka slaidid:
Loengutunni läbiviimise slaidid PowerPoint ja PDF.
Rühmatöö või aruteluna tunni läbiviimise slaidid PowerPoint ja PDF.

kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: