Küberkiusamine

Tänapäeval veedavad lapsed ja noored palju aega kübermaailmas. Paraku ei käitu aga kõik ka seal maailmas heatahtlikult.
 
Küberkiusamine on üks kiusamise vormidest, mille eripäraks on erinevate tehniliste seadmete (nt mobiiltelefon, tahvelarvuti, veebikaamera jne) kasutamine. Toimub sõimamine ja ähvardamine e-kirjade, SMS’ide jms kaudu. Samuti võib kiusamine toimuda erinevates portaalides ja suhtluskeskkondades alandavate kommentaaride kirjutamise ja/või mõnitamise näol.
 
Mis eristab küberkiusamist tavaliselt kiusamisest?
 • Anonüümsus – luuakse varikontosid, mis ei anna informatsiooni konto tegeliku kasutaja ehk kiusaja kohta. Sama on ka mobiiltelefonidega – kasutatakse salastatud numbreid või kõnekaarte ning helistaja või sõnumi saatja isiku tuvastamine on keeruline.
 • Laiaulatuslik publik – iga päevaga suureneb interneti kasutajate hulk, seega ka nende inimeste hulk, kes võivad näha internetis kiusliku ja pahatahtliku sisuga materjale kiusatava kohta.
 • Tagajärgede vähene või lausa puudulik tajumine – üldjuhul kiusaja ei näe kiusatava reaktsiooni ja emotsioone küberkiusamise ajal ning seetõttu ei taju kiusaja, kuivõrd kõik see kiusatavat puudutas ja häiris.
 • Kõrvalseisjate (kaaskiusajate) sekkumise võimalus – ka teised, kõrvalvaatajad, saavad lisada omapoolseid kommentaare ja märkusi internetis avalikustatud materjali juurde.
 • 24/7 kontakti võimalus – ohver on internetis kättesaadav 7 päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas. See aga suurendab omakorda küberkiusamise korduvust.
 • Raske ära tunda – lapsevanem või õpetaja ei pruugigi kohe aru saada, et midagi on valesti. Siinkohal on vaja lapsega usalduslikku suhet, et ta ise julgeks tulla ja öelda, mis temaga lahti on.
 
Loomulikult saab kohe kustutada häiriva sisuga e-kirjad või blokeerida ebameeldivad kontaktid, kuid jälje noore inimese hinge ja enesehinnangule jätavad need negatiivsed emotsioonid siiski. 
 
Kiusamine võib toimuda mitmel moel (Nancy Willardi järgi):
 • Sõimamine – saadetakse korduvalt sõimavaid, vihaseid, ebaviisakaid kirju, kommentaare, pilte ja sõnumeid eesmärgiga alandada või solvata teist.
 • Ahistamine – saadetakse korduvalt ründavaid, ebaviisakaid ja solvavaid kirju, kommentaare, pilte ja sõnumeid, mis võivad olla ka seksuaalselt ahistavad või viiruseid sisaldavad.
 • Küberjälitamine – järgnetakse virtuaalselt pidevalt kellegi mänguruumi või jututuppa, kuhu kiusatav siseneb.
 • Mustamine/kuulujuttude levitamine – saadetakse korduvalt kirju, kommentaare, pilte ja sõnumeid, mis levitavad alusetuid kuulujutte selleks, et kahjustada teise inimese mainet.
 • Privaatsuse rikkumine – korduvalt murtakse sisse kellegi kontodesse ning saadetakse sealt kiusaja poolt materjale, mis võivad kiusatava ebameeldivasse olukorda panna.
 • Saladuste levitamine – saadetakse teistele edasi saadud privaatseid kirju, pilte ja muid materjale ilma esialgselt saajalt luba küsimata. Harvad ei ole ka need juhtumid, kus saladus nö pressitakse välja.
 • Ignoreerimine – korduvalt ja sihilikult ei võeta teist noort nt mõnda mängu, ei lisata oma sõbraloendisse.
Lisaks eelpool loetletule võib veel lisada happy slapping, mis kujutab endast kiusatava peksmise või löömise filmimist ning seejärel filmitud materjali levitamist internetis. 

 

kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: