Abi

Kui tundub, et ise väljapääsu ei leia, siis tasub abi otsida mujalt. Alljärgnevalt mõned soovitused:
 
Lasteabi
Lasteabi teenuse eesmärgiks on võimaldada kõikidel isikutel teatada operatiivselt abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.
  • Veebilehel www.lasteabi.ee on küsimuste-vastuste rubriik, kust leiab soovitusi ka arvuti ja interneti valdkonnast
  • Helistada võib numbrile 116 111 – kõnedele vastatakse 24h
  • Online nõustamine läbi Skype. Skype nimi on Lasteabi_116111 (nõustamine toimub iga päev kell 9:00 – 21:00)
 
Projekti „Targalt internetis“ materjalid
Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis. Projekti raames on valminud veebileht, mis koondab endas materjale lastele, noortele, lapsevanematele ning õpetajatele turvalise interneti kasutuse vallas.
 
Veebikonstaablid 
Hetkel tegutseb kolm veebikonstaabelit: Maarja Punak, Oksana Luik (annab vajadusel nõu ka vene keeles) ning Andero Sepp, kes vastavad inimeste interneti teel esitatud teadetele ja kirjadele ning koolitavad lapsi ja täiskasvanuid internetiturvalisuse teemadel. Täpsemalt saab nende tegemistega ja kontaktandmetega tutvuda siin: https://www.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel
 
Politsei nõuanded noortele
Politsei veebilehel antakse nõuandeid noortele seoses küberkiusamise, kohtinguvägivalla ja seksuaalkuritegudega virtuaalmaailmas. Soovitused leiab siit: http://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/ 
 
Netiohud.ee
Aadressil www.netiohud.ee paikneb veebileht, mis jagab nõuandeid lapsevanematele ja õpetajatele laste netiturvalisusest: kuidas ohte ennetada ning mida teha probleemide korral.
 
Lapsnetis.eesti.ee
Veebileht http://lapsnetis.eesti.ee sisaldab viiteid erinevatele materjalidele, mis räägivad turvalisest käitumisest internetis
 
Noorte turvalisus internetis
Veebilehelt http://laste.arvutikaitse.ee leiab selgeid, usaldusväärseid ja praktilisi interneti turvalisuse alaseid nõuandeid. Antud materjalid on mõeldud eelkõige noortele, nende õpetajatele ning vanematele.
 
Arvutikaitse
Arvutikaitse on infoportaal, kust leiab nõuandeid ja soovitusi, kuidas muuta interneti kasutamine turvalisemaks. www.arvutikaitse.ee 
 
kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: