Enesekontroll

Su kõige parem sõber küsib sinu e-postkasti parooli. Kas seda on talle turvaline anda?

Jah

Ei ole nii! Ära anna oma parooli kellelegi!

Ei

Jah, see on õige!

VASTA

Pildistasid koolis nutitelefoniga oma klassikaaslasi. Kas võid selle pildi otse internetti üles laadida?

Jah, pole probleemi, sest pildid on sinu tehtud

See on vale! Pead küsima luba kõikidelt pildil olijatelt

Ei, sest enne pead kõikidelt pildilolijatelt luba küsima

See on õige!

VASTA

Mis on kõige suurem oht, kui su nutitelefon satub valedesse kätesse?

Arved teenuste eest, mida sa ei ole kasutanud

See on õige! See on suur oht

Andmete varastamine

See on õige!

Viirused telefonis

See on õige!

VASTA

Nutitelefonid ja seadus

Kasutades nutitelefoni, võid sa kogemata teha midagi sellist, mis ei ole seaduslik. Anname sulle mõned väljavõtted karistusseadistikust, kus on kirjeldatud  kindlad tegevused ja nendega seotud seaduslik vastutus.
 
(Kõik väljavõtted on pärit Eesti Vabariigi Karistusseadustiku kommenteeritud väljaandest.)
 
Sõber laenas korraks nutitelefoni. Jätan selle endale.
§ 201. Omastamine
(1) Valduses oleva võõra vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
 
Võtan tuttavalt salaja ära tema nutitelefoni. Ja ei annagi seda talle tagasi.
§ 199. Vargus
(1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 
Loen sõbra e-kirju ning saadan need teistele ilma tema loata edasi.
§ 156. Sõnumisaladuse rikkumine
Kirjavahetuse ja sidevahendi abil edastatud sõnumi saladuse rikkumise eest karistatakse rahalise karistusega.
 
Murran lahti või arvan ära kellegi teise nutitelefoni parooli ja vaatan tema telefonis ringi.
§ 217. Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine
(1) Arvutisüsteemile ebaseadusliku juurdepääsu eest koodi, salasõna või muu kaitsevahendi kõrvaldamise või vältimise teel karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega
 
Teen sõbra teadmata tema telefonilt hunniku kõnesid. Ja siis mängin mänge ka.
§ 215. Asja omavoliline kasutamine
(1) Võõra vallasasja omavolilise ajutise kasutamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
 
Ütlen sõbrale, et helistan tema telefonilt korraks emale. Tegelikult laen suure koguse SOL punkte oma rate.ee (või mõne muu keskkonna) kontole.
§ 209. Kelmus
(1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 
Postitan internetti oma sõbra nime alt!
§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine
Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 
Levitan infot kummalise diagnoosi kohta, mis minu tuttavale anti.
§ 1571. Delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine
Delikaatsete isikuandmete ebaseadusliku avalikustamise, andmetele juurdepääsu võimaldamise või andmete edastamise eest omakasu eesmärgil või kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Millised on delikaatsed andmed, vaata Isikuandmete kaitse seadusest §4 
 
Vaata informatsiooni ka kuriteoennetus.ee veebilehelt.
kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: