Meist

Kas teadsid, et Eesti on Euroopa Liidus juhtpositsioonil nii laste ja noorte internetikasutuses kui ka kõrge internetikäitumise riski poolest?

Meie peamiseks mureks on vähene oskus arvestada internetis varitsevate ohtudega. Riskideks on isiklike andmete avalikustamine ja läbimõtlematu käitumine, piltide ja videote mõtlematu üleslaadimine jms.
 
Nutitelefonid on arvutite kõrval muutumas juhtivaks internetile juurdepääsuvahendiks, mistõttu lisaks arvutitele on vajalik ka keskenduda nutitelefonide võimalustele ja ohtudele. Seadmete võimaluste suurenemine tekitab vajaduse teadvustada noortele ka mobiilikasutuse eetilisi norme ning mõtlematu käitumise ohte. "Päriselt ka või?" on noortele suunatud projekt nutiseadmete kasutamisega seotud teadlikkuse tõstmiseks. Projekti käigus viidi läbi noortele suunatud nõustamised, külastati koole ja lastelaagreid. Projektis loodi lisaks noortele suunatud materjalidele ka noori mõjutavatele täiskasvanutele (lapsevanemad, õpetajad) materjalid. „Päriselt ka või?“ veebilehe eesmärgiks on võimaldada noortel olla teadlikumad nutitelefonide kasutajad. Veebileht keskendub turvalisele mobiiltelefoni kasutamisele ning mobiilse interneti temaatikale, mida Eestis pole seni ennetavalt puudutatud.
 
"Päriselt ka või?" meeskond viib ka projekti järgselt aeg-ajalt läbi nõustamisi 10-15 aastastele noortele ning neid mõjutavatele sihtrühmale (lapsevanemad, kooliõpetajad). Nõustamisteemadeks on teadlik ja turvaline nutitelefonikasutamine, mobiilse interneti ohud, küberkiusamine, abisaamine jms. 
 
Projekti kutsisid ellu SA Vaata Maailma koostöös IT Koolituskeskusega.
Projekti kaasrahastati Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” "Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest" projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse raames.
Projekti periood oli  01.06.2013 - 31.10.2013.
 
Kontakt:
  • e-posti aadress: #
 

TEGIJAD

KOOSTÖÖPARTNERID

 
 
 
kirjuta meile
#
püsi lainel ja
räägi kaasa: